stalowe konstrukcje

Jakie wymagania i normy muszą spełniać stalowe pomosty i balustrady w obiektach technicznych?

Dodano 17.08.2023, Kategoria: Blog, Tagi:

Konstrukcje stalowe muszą spełniać szereg wymagań i norm, które gwarantują ich bezpieczeństwo i jakość. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze z nich.

Norma PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Norma PN-EN 1090 to zbiór wymagań dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych, który składa się z pięciu części. Pierwsza część określa zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych ze stalowych i aluminiowych wyrobów, przeznaczonych do wbudowania w konstrukcjach budynków lub obiektów inżynieryjnych. Druga – podaje wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych, takie jak materiały, projektowanie, wykonanie, kontrola jakości czy oznakowanie. Trzecia część dotyczy konstrukcji aluminiowych, a czwarta i piąta część – konstrukcji i poszyć z elementów profilowanych na zimno.

Norma PN-EN 1090 jest obowiązkowa dla wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych w Unii Europejskiej od 2014 roku. Oznacza to, że każdy element konstrukcyjny musi posiadać deklarację właściwości oraz znak CE, potwierdzający jego zgodność z normą. Aby uzyskać te dokumenty, producent musi posiadać certyfikowany system kontroli produkcji (FPC) oraz poddać się audytowi przez jednostkę notyfikowaną.

Klasy wykonania konstrukcji stalowych

Kolejnym ważnym zagadnieniem są klasy wykonania konstrukcji stalowych, które określają poziom wymagań jakościowych i dokładnościowych dla poszczególnych elementów. Norma PN-EN 1090-2 wyróżnia cztery klasy wykonania: od EXC1 do EXC4, gdzie EXC1 oznacza najniższe wymagania, a EXC4 – najwyższe. Klasyfikacja ta uwzględnia takie czynniki jak: rodzaj budynku lub obiektu, stopień skomplikowania konstrukcji, obciążenia działające na konstrukcję, kategoria konsekwencji w przypadku awarii lub uszkodzenia.

Klasa wykonania konstrukcji stalowej powinna być określona przez projektanta na podstawie normy PN-EN 1993-1-1. Wybór klasy wykonania ma wpływ na sposób projektowania, wykonania i kontroli jakości konstrukcji stalowej. Im wyższa klasa wykonania, tym większe są wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych, spawania, złącz śrubowych, zabezpieczenia antykorozyjnego czy badań nieniszczących. Przykładem mogą być konstrukcje stalowe w Szczecinie, gdzie ze względu na bliskość morza oraz portu morskiego stosowane rozwiązania muszą uwzględniać wpływ korozji. To z kolei wpływa na konieczność wyboru odpowiednich powłok ochronnych, technologii spawania oraz materiałów użytych do produkcji pomostów i balustrad.unia europejska logo

BAKRON Konstrukcje stalowe
tel. (+48) 795 515 067
tel. (+48) 600 871 274

BAKRON PROJEKT
biuro architektoniczne
tel. (+48) 606 329 937