• bakron
  •  

    bakron
  •  

    bakron
  • bakron
  • bakron

Projekty unijne

„Wdrożenie innowacji w obszarze usług oraz procesu przez BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI”

 

Firma BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacji w obszarze usług oraz procesu przez BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI” w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost możliwości produkcyjnych oraz zaoferowanie innowacji zarówno w obszarze usług jak i procesu technologicznego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zaplecza technologicznego o budynek usługowo-magazynowy oraz maszyny i sprzęt produkcyjny.

Realizacja projektu stanowi dla firmy BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI szansę do ugruntowania swojej pozycji na rynku krajowym i europejskim jako solidnego wykonawcy zleceń o średnim i dużym skomplikowaniu, również pod kątem gabarytów.

Realizacja projektu wpłynie na znaczny wzrost możliwości podejmowanych zleceń, które były dla firmy i większości wykonawców z branży poza zasięgiem. Efekty projektu dotyczą Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego pn. Zaawansowane wyroby metalowe. Jest to ważna dla rozwoju regionu specjalizacja, wywodząca się z wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu. Proponowane rozwiązania w ramach projektu będę cechowały się innowacją w skali krajowej oraz międzynarodowej. Wprowadzenie udoskonalonych usług w zakresie obróbki metali oraz budowy rozwiązań i konstrukcji stalowych będzie miało wpływ na lokalną i regionalną gospodarkę poprzez kooperację z innymi podmiotami. Beneficjent jest rozpoznawalną w regionie firmą produkcyjną. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez firmy z regionu wpływają na wzrost jego konkurencyjności na arenie krajowej oraz międzynarodowej, a same województwo będzie kojarzone jako miejsce wspierające rozwój przedsiębiorców i umożliwiające opracowanie nowych rozwiązań i kooperację z innymi podmiotami. Beneficjent poprzez realizacje projektu pragnie podkreślać silne przywiązanie do regionu zachodniopomorskiego, co będzie miało pozytywny wpływ na całe województwo zachodniopomorskie. Realizacja projektu umożliwi realizację wskaźnika strategicznego PI 3c „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług”, ponieważ realizacja projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Korzyści ekonomiczne i społeczne realizacji projektu: dywersyfikacja źródeł przychodu, propagowanie innowacyjnych rozwiązań i usług, budowanie silnego zaplecza usługowego w regionie. Kontekst społeczny, gospodarczy lub przyrodniczy: realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, promowanie nowych miejsc pracy oraz budowanie lokalnego rynku pracy, wdrożenia udoskonalonych usług, kooperacja lokalna i regionalna.

Całkowita wartość projektu: 1 918 800,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 858 000,00 PLN

 

„Wdrożenie innowacji w obszarze usług oraz procesu przez BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI”<br />Firma BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacji w obszarze usług oraz procesu przez BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI” w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Celem projektu jest wzrost możliwości produkcyjnych oraz zaoferowanie innowacji zarówno w obszarze usług jak i procesu technologicznego.Przedmiotem projektu jest rozbudowa zaplecza technologicznego o budynek usługowo-magazynowy oraz maszyny i sprzęt produkcyjny.Realizacja projektu stanowi dla firmy BAKRON – STANISŁAW BIAŁOSZYCKI szansę do ugruntowania swojej pozycji na rynku krajowym i europejskim jako solidnego wykonawcy zleceń o średnim i dużym skomplikowaniu, również pod kątem gabarytów.Realizacja projektu wpłynie na znaczny wzrost możliwości podejmowanych zleceń, które były dla firmy i większości wykonawców z branży poza zasięgiem. Efekty projektu dotyczą Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego pn. Zaawansowane wyroby metalowe. Jest to ważna dla rozwoju regionu specjalizacja, wywodząca się z wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu. Proponowane rozwiązania w ramach projektu będę cechowały się innowacją w skali krajowej oraz międzynarodowej. Wprowadzenie udoskonalonych usług w zakresie obróbki metali oraz budowy rozwiązań i konstrukcji stalowych będzie miało wpływ na lokalną i regionalną gospodarkę poprzez kooperację z innymi podmiotami. Beneficjent jest rozpoznawalną w regionie firmą produkcyjną. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez firmy z regionu wpływają na wzrost jego konkurencyjności na arenie krajowej oraz międzynarodowej, a same województwo będzie kojarzone jako miejsce wspierające rozwój przedsiębiorców i umożliwiające opracowanie nowych rozwiązań i kooperację z innymi podmiotami. Beneficjent poprzez realizacje projektu pragnie podkreślać silne przywiązanie do regionu zachodniopomorskiego, co będzie miało pozytywny wpływ na całe województwo zachodniopomorskie. Realizacja projektu umożliwi realizację wskaźnika strategicznego PI 3c „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług”, ponieważ realizacja projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.Korzyści ekonomiczne i społeczne realizacji projektu: dywersyfikacja źródeł przychodu, propagowanie innowacyjnych rozwiązań i usług, budowanie silnego zaplecza usługowego w regionie. Kontekst społeczny, gospodarczy lub przyrodniczy: realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, promowanie nowych miejsc pracy oraz budowanie lokalnego rynku pracy, wdrożenia udoskonalonych usług, kooperacja lokalna i regionalna.<strong>Całkowita wartość projektu:</strong> 1 918 800,00 PLN<strong>Dofinansowanie z EFRR:</strong> 858 000,00 PLN<br />


unia europejska logo

BAKRON Konstrukcje stalowe
tel. (+48) 795 515 067
tel. (+48) 600 871 274

BAKRON PROJEKT
biuro architektoniczne
tel. (+48) 606 329 937